And then the cookie script:
Læring

Sjekkliste for smittevern: Dette må du vite!

Tidbit
·
February 6, 2022

Sjekkliste for smittevern

Det er liten tvil om at flere av normene i samfunnet har endret seg raskt siden starten av pandemien. Det kommer stadige oppdateringer om hvordan man burde oppføre seg når det kommer til smittevern. Disse endringene fører til at mange er usikre på forskjellige aspekter ved hva som er greit og ikke greit.

Noen regler er flytende og endres konstant. Dette er blant annet hvor mange personer som kan være tilstede i sosiale sammenhenger. Her gjelder det å følge med på de ukentlige oppdateringene, selv om det uansett anbefales å være i kontakt med så få mennesker som mulig.

Smittevernreglene er også noe forskjellig basert på om du er helsepersonell eller ikke. Det samme gjelder også dersom du bor med noen som jobber i helsetjenesten. Vi skal i denne artikkelen dekke de mest sentrale delene for smittevern og i tillegg komme med en sjekkliste.

Karantene

Et ord som raskt har blitt en del av dagligtalen er karantene. Kort forklart vil karantene si at du er nødt til å holde deg vekk fra andre mennesker i en gitt periode. Du kan havne i enten innreisekarantene eller i smittekarantene. Innreisekarantene vil si at du er nødt til å holde deg hjemme i 10 døgn dersom du har vært et område som har karanteneplikt. Hvis du er usikker kan du finne en oversikt på FHI sine hjemmesider.

Den andre typen karantene er som nevnt en smittekarantene. Denne varer også i 10 døgn. Du er pliktig til denne karantenen dersom du har vært i direkte kontakt med en som er smittet av covid-19. Direkte kontakt betyr enten fysisk kontakt, kontakt med en smittet sine sekreter eller mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter med en smittet.

De viktigste korona-reglene

For det første er det avstand som er det viktigste. Selv om viruset kan smitte via luft er sjansen for denne type overføring lavere enn ved kontakt. Det er derfor anbefalt at du holder minimum en meter avstand til andre mennesker. Det er også anbefalt at du unngår all fysisk kontakt.

Det er også svært viktig at du passer på å vaske hendene ofte. Viruset kan overleve på flater i mange timer og overføres på denne måten. Dersom du har vært utendørs burde du vaske hendene i minimum 20 sekunder.

Regelen som for mange har vært vanskeligst å følge har vært å unngå sosiale arrangementer så langt det lar seg gjøre. Selv om det kan være kjedelig og uvant å måtte holde seg inne for eksempel en lørdag kveld, er dette den sikreste måten å unngå smitte. Det er derfor anbefalt at du ikke møter mange forskjellige personer og spesielt unngår nærkontakt.

Det er også anbefalt å bruke munnbind dersom du befinner deg et sted der det ikke er mulig å holde en meter avstand.

Oppsummering

  • Unngå kontakt med andre mennesker så langt det lar seg gjøre
  • Unngå fysisk kontakt når du møter andre mennesker
  • Vask hendene godt hver gang du har vært utendørs
  • Bruk munnbind når det ikke er mulig å holde en meter avstand
  • Unngå kollektiv trafikk dersom det er mulig
  • Mange blir smittet uten symptomer. Husk at dette kan være deg og at du burde ta hensyn til andre